czw., 22/09/2022 - 13:53
Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Działem Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza na dzień informacyjny dotyczący inicjatywy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – ERC Mentoring Initiative. Spotkanie odbędzie się 26 września o godz. 10:00 w formie webinarium na platformie ClickMeeting.

ERC Mentoring Initiative to propozycja Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) mająca na celu wsparcie naukowczyń i naukowców ubiegających się o granty ERC. Podczas webinarium przedstawione zostaną główne założenia i mechanizm wsparcia naukowców w ramach inicjatywy. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, kto może wziąć udział w przedsięwzięciu i na jakich zasadach. Ponadto przedstawiciele NCBR, a także Narodowego Centrum Nauki (NCN), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprezentują swoje programy i działania dotyczące wsparcia badaczy w ubieganiu się o granty ERC. Podczas sesji pytań i odpowiedzi uczestnicy będą mogli rozwiać swoje wątpliwości związane z inicjatywą.

NCN przystąpiło do inicjatywy wspólnie z NCBR, NAWA oraz FNP w maju tego roku. Agencje umożliwiły swoim laureatom sfinansowanie kosztów udziału w ERC Mentoring Initiative ze środków realizowanych projektów krajowych. Program skierowany jest do naukowców z państw osiągających dotychczas mniejsze sukcesy w konkursach ERC, w tym z Polski. Na potrzeby inicjatywy utworzona została baza mentorów składająca się z badaczy, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających ERC oraz laureatów konkursów ERC, którzy oferują wsparcie w procesie przygotowania wniosków.

Zachęcamy do udziału w webinarium. Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez stronę KPK.