pt., 23/09/2022 - 09:50
Kod CSS i JS

Naukowcy, pracownicy instytucji finansujących badania w dziedzinie technologii kwantowych oraz przedstawiciele przemysłu kwantowego z Europy spotkali się w Krakowie, gdzie odbyła się konferencja organizowana przez sieć QuantERA.

QuantERA (ERA-NET Cofund in Quantum Technologies) to międzynarodowa sieć koordynowana przez NCN, łącząca 39 agencji finansujących badania z 31 państw, która od 2016 r. wspiera badania naukowe z zakresu technologii kwantowych w Europie. Sieć promuje ambitne badania dotyczące najnowocześniejszej inżynierii w dziedzinie technologii kwantowych, wspiera współpracę pomiędzy naukowcami i agencjami finansującymi badania, monitoruje działania i strategie w zakresie technologii kwantowych oraz tworzy wytyczne dotyczące odpowiedzialnego prowadzenia badań.

W konferencji, która odbyła się w dniach 20-21 września, wzięli udział kierownicy projektów wybranych w konkursach QuantERA, członkowie Rady Strategicznej sieci, złożonej z naukowców i przedstawicieli przemysłu kwantowego, pracownicy agencji współtworzących sieć, reprezentanci Komisji Europejskiej i programu Quantum Flagship, zainicjowanego przez Komisję Europejską. Uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. o strategiach dotyczących rozwoju technologii kwantowych przyjmowanych w poszczególnych krajach i możliwościach komercjalizacji badań kwantowych. Przedstawione zostały efekty projektów sfinansowanych w pierwszym konkursie QuantERA i postępy prac w projektach wyłonionych w 2019 roku. Kierownicy projektów, które otrzymały grant w ubiegłym roku opowiedzieli o planach i spodziewanych efektach prowadzonych badań.

Polskie zespoły zaangażowane są w 29 z 77 projektów, które otrzymały grant w trzech konkursach QuantERA. Badania podstawowe otrzymują finansowanie z Narodowego Centrum Nauki, a stosowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. NCN sfinansowało dotąd 22 projekty na łączną kwotę ponad 4 mln euro, NCBR – 7 projektów na ponad 2 mln euro.

Galeria zdjęć

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie