wt., 27/09/2022 - 08:07
Kod CSS i JS

Naukowcom daje możliwość rozwoju karier, a instytucjom przyjmującym – wzmocnienia i umiędzynarodowienia zespołów. Już po raz trzeci zapraszamy zagranicznych naukowców i naukowczynie do realizacji 24-miesięcznych projektów badawczych w Polsce w ramach programu POLONEZ BIS.

Współfinansowany z grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND program POLONEZ BIS jest skierowany do badaczy i badaczek, niezależnie od narodowości, tematu czy reprezentowanej dyscypliny. Może wziąć w nim udział każdy kto ma stopień doktora lub czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w okresie trzech lat przed ogłoszeniem konkursu przebywał lub był zatrudniony poza Polską przez przynajmniej 2 lata. – Przyciągnięcie do Polski wybitnych naukowców to jedno z głównych założeń programu – wyjaśnia Jolanta Palowska z Działu Współpracy Międzynarodowej NCN.

Program gwarantuje laureatom środki na pokrycie kosztów pełnoetatowego wynagrodzenia i ubezpieczeń społecznych w wysokości 4465 euro brutto miesięcznie, a także do 100 000 euro na realizację projektów badawczych, w tym na zatrudnienie zespołów. – POLONEZ BIS nie jest zwykłym grantem – mówi Jolanta Palowska. – To wszechstronny program łączący badania, staże w instytucjach pozaakademickich, a także szkolenia rozwijające kompetencje miękkie. 

Kandydaci składają wnioski wspólnie z instytucjami przyjmującymi – swoimi przyszłymi pracodawcami w Polsce. Mogą nimi zostać m.in.: ośrodki badawcze, uniwersytety, biblioteki naukowe, muzea, organizacje pozarządowe, szpitale, przedsiębiorstwa, z siedzibą na terenie Polski. Instytucje, oprócz wzmocnienia swoich zespołów, otrzymują także 20% ryczałt na koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem.

W dwóch pierwszych edycjach programu POLONEZ BIS wnioski złożyło w sumie 303 badaczy ze wszystkich kontynentów. W pierwszym rozstrzygniętym konkursie finansowanie uzyskało 50 projektów, a wskaźnik sukcesu wyniósł 33%. Trwa ocena wniosków w drugim konkursie.

Pierwsi laureaci programu są już w Polsce. Ich badania obejmą szeroki zakres tematów – od zastosowania mikrowłókien do nadzorowania regeneracji kości, przez rolę metafor w kształtowaniu języka i komunikacji aż po studiowanie „obcych rządów” czyli mechanizmów wykorzystywanych przez mrówki do adaptacji do warunków środowiskowych. Listę wszystkich projektów nagrodzonych w konkursie POLONEZ BIS 1 można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Nabór wniosków w trzecim, ostatnim konkursie programu POLONEZ BIS potrwa do 15 grudnia 2022 roku. Zainteresowane osoby zapraszamy do rejestracji na webinaria: 11 października odbędzie się szkolenie dla instytucji przyjmujących, a 18 października dla wnioskodawców (zagranicznych naukowców).

Więcej informacji na temat programu POLONEZ BIS można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej oraz na profilu w mediach społecznościowych.