pt., 07/10/2022 - 08:32
Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w EOSC Festival – the National Tripartite Event Poland, które odbędzie się pod hasłem Otwarta Nauka dla lepszej nauki //Open Science for Better Science.

Wydarzenie odbędzie się w siedzibie NCN w Krakowie oraz online, od 24 do 26 października 2022 r.

Rejestracja uczestników


Festiwal EOSC związany jest z udziałem Narodowego Centrum Nauki w Stowarzyszeniu European Open Science Cloud (ang. EOSC Association) w roli krajowego przedstawiciela i ma na celu: 

 • prezentację Europejskiej Chmury Otwartej Nauki (ang. European Open Science Cloud – EOSC)
 • wzmocnienie współpracy i dialogu pomiędzy kluczowymi interesariuszami Europejskiej Chmury Otwartej Nauki (EOSC);
 • zwiększenie widoczności EOSC w Polsce, między innymi poprzez informowanie krajowego środowiska naukowego o projektach EOSC i ich rezultatach, które służą rozwojowi nauki;
 • zebranie i przekazanie przykładów najlepszych polskich i zagranicznych praktyk istotnych dla EOSC w zakresie infrastruktury, usług i narzędzi oraz umiejętności i kompetencji.

Skrócony program

Poniedziałek, 24 października: EOSC i polityka otwartej nauki// EOSC and Open Science Policy // 10:00-16.25 CEST

dzień hybrydowy, ZAPIS TRANSMISJI

 • Przywitanie i wprowadzenie do pierwszego dnia Festiwalu 
 • Współpraca Trójstronna EOSC z perspektywy jej uczestników //The Tripartite EOSC collaboration from the perspective of each Party
 • EOSC i rozwój polityki otwartej nauki w Polsce: cele i wyzwania // EOSC and Open Science Policy Development in Poland: objectives and challenges
 • Wdrażanie otwartej nauki w Polsce w kontekście rozwoju EOSC w Europie // Implementation of Open Science in Poland in the context of EOSC development in Europe. Dyskusja panelowa 

Wtorek, 25 października: EOSC i otwarta nauka w praktyce // EOSC and Open Science in Practice // 10:00-15.00 CEST 

dzień online, ZAPIS TRANSMISJI

 • Przywitanie i wprowadzenie do drugiego dnia Festiwalu 
 • Finansowanie otwartej nauki //Funding for Open Science
 • Infrastruktura // Infrastructures 

Środa, 26 październik: EOSC i otwarta nauka w praktyce // EOSC and Open Science in Practice// 10:00-15.00 CEST

dzień online, TRANSMISJA NA ŻYWO

 • Przywitanie i wprowadzenie do trzeciego dnia Festiwalu
 • Umiejętności i kompetencje // Skills and competences 
 • Narzędzia i usługi // Tools and services 

Kontakt

Natalia Galica, samodzielne stanowisko ds. otwartej nauki, Narodowe Centrum Nauki, email: natalia.galica(at)ncn.gov.pl