wt., 18/10/2022 - 09:17
Kod CSS i JS

Wśród laureatów konkursu BiodivProtect pierwszego konkursu ogłoszonego przez Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności (Biodiversa+) są trzy zespoły badawcze z Polski. Konkurs BiodivProtect: Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea został ogłoszony w październiku 2021 roku i obejmował następujące tematy:

 

 • Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective and resilient ecological networks, enhancing species-based protection, and preserving genetic diversity;
 • Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: synergies and trade-offs;
 • Effective management and equitable governance to deliver bold conservation outcome.

W konkursie złożono 209 międzynarodowych wniosków badawczych, z których finansowanie w wysokości ponad 40 milionów euro otrzymało 36 projektów.

Zwycięskie projekty, które będą realizowane z udziałem badaczek i badaczy z Polski:

 • G4B: Użytki zielone na rzecz różnorodności biologicznej: wspieranie ochrony użytków zielonych o wysokiej bioróżnorodności i związanych z nimi praktyk zarządzania w Alpach i Karpatach.

  Kierownik polskiego zespołu: dr Dominik Kaim, Uniwersytet Jagielloński. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Niemiec, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy i Włoch.

 • PrioritIce: Znikające siedliska: priorytety w ochronie bioróżnorodności lodowcowej zagrożonej zmianami klimatu.

  Kierownik polskiego zespołu: dr Krzysztof Piotr Zawierucha, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Francji, Szwajcarii i Włoch.

 • Detect2Protect: Nowe podejście w określaniu wpływu zanieczyszczeń chemicznych na ochronę bioróżnorodności Morza Bałtyckiego.

  Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. Ksenia Eugenia Pazdro, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Szwecji i Włoch.

Realizacja projektów finansowanych w konkursie BiodivProtect rozpocznie się jeszcze w tym roku. Więcej informacji oraz pełna lista projektów finansowanych w konkursie BiodivProtect dostępne są na stronie Partnerstwa Biodiversa+.