wt., 25/10/2022 - 11:49
Kod CSS i JS

Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne w 46. edycji w konkursach MAESTRO 14 i SONATA BIS 12, ogłoszonych 15 czerwca 2022 r., zaplanowano w następujących terminach:

MAESTRO 14

  • w grupie dyscyplin HS: 3 lutego 2023 r.
  • w grupie dyscyplin NZ: 26 stycznia 2023 r.
  • w grupie dyscyplin ST: 30 stycznia 2023 r.

SONATA BIS 12

  • w grupie dyscyplin HS: 1-2 lutego 2023 r.
  • w grupie dyscyplin NZ: 24-25 stycznia 2023 r.
  • w grupie dyscyplin ST: 1-3 lutego 2023 r.

Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone z kierownikiem projektu wyłącznie w języku angielskim. W ramach spotkania przewidziany jest czas na zaprezentowanie badań przez kierownika oraz na pytania ekspertów wchodzących w skład komisji.

Osoby zakwalifikowane do etapu II otrzymają szczegółowe informacje dotyczące rozmów najpóźniej 14 dni przed rozmową.

Rozmowy odbędą się stacjonarnie w siedzibie NCN w Krakowie. Kierownik projektu zobowiązany jest do osobistego udziału w rozmowie. Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o finansowanie. NCN nie zwraca kosztów dojazdu oraz pobytu w Krakowie.