pt., 18/11/2022 - 10:42
Kod CSS i JS

Dr Marta Kołczyńska z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk zrealizuje w programie Weave-UNISONO projekt dotyczący partycypacji politycznej w dobie polaryzacji. Na badania otrzyma ponad 1,1 mln zł.

W programie Weave-UNISONO finansowanie otrzymują dwustronne lub trójstronne projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Belgii–Flandrii i Polski.

Dr Kołczyńska zrealizuje swój projekt we współpracy z zespołami z Austrii (Universität Salzburg) i Słowenii (Univerza v Mariboru). W czasie jego realizacji badacze będą starali się odpowiedzieć na pytania o to, kto jest motywowany do udziału w polityce przez coraz bardziej spolaryzowany klimat polityczny oraz czy możliwe są pozytywne konsekwencje wzrostu polaryzacji politycznej dla demokracji. Naukowcy planują zebrać dane w trzech krajach partnerskich, Austrii, Polsce i Słowenii przeprowadzając dwa rodzaje badań ankietowych: w populacji ogólnej oraz wśród uczestników demonstracji publicznych. Dopełnieniem projektu będzie wykorzystanie istniejących danych sondażowych do analizy różnic międzykrajowych oraz zmian w czasie.

Pełne listy rankingowe

Prostsze procedury

Konkurs Weave-UNISONO ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich. Wyłanianie laureatów opiera się na procedurze agencji wiodącej – Lead Agency Procedure (LAP). Zgodnie z LAP tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku. Projekt dr Kołczyńskiej został oceniony przez austriacką agencję Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), która w tym przypadku pełniła rolę agencji wiodącej.

Partnerskie zespoły badawcze występują równolegle w ramach programu Weave o środki finansowe na realizację wspólnego projektu badawczego do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie Weave. Wspólny projekt musi zawierać spójne programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej.

Konkurs Weave-UNISONO jest otwarty w trybie ciągłym. Zachęcamy zespoły pragnące podjąć współpracę z partnerami z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga oraz Belgii-Flandrii do zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego i składania wniosków.