pon., 21/11/2022 - 14:30
Kod CSS i JS

Od kilku lat budżet NCN jest praktycznie zamrożony. Z powodu inflacji spada realna wartość funduszy grantowych uzyskanych przez beneficjentów NCN, a brak zwiększenia finansowania w przyszłym roku obniży i tak już niski wskaźnik sukcesu.

– Warto skłonić decydentów, aby dodatkowo dofinansowywali przyszłoroczny budżet NCN kwotą 150-200 mln zł. To podniosłoby wskaźnik sukcesu w konkursach do około 25% – pisze prof. Jacek Kuźnicki w najnowszym wydaniu "Forum Akademickiego".

Przewodniczący Rady NCN przedstawia też scenariusze, jakie może przyjąć to gremium, by spróbować zatrzymać spadek wskaźnika sukcesu, mimo braku zwiększonego finansowania. Rada może na przykład ograniczyć liczbę projektów, które można prowadzić jednocześnie, wprowadzić limity finansowania, albo zrezygnować z jednego z konkursów.

Prof. Kuźnicki zaznacza jednocześnie, że finansowanie nauki to najlepsza inwestycja, a tego typu zmiany byłyby niekorzystne dla warunków uprawiania nauki w Polsce. – Wspieranie rozwoju młodego pokolenia naukowców i tworzenie im warunków pracy w naszym kraju zmniejsza drenaż mózgów, a w dłuższej perspektywie może go odwrócić – pisze.

Prof. Kuźnicki zwraca uwagę, że wzrost finansowania NCN bez dodatkowego obciążenia budżetu państwa mógłby się odbyć przez przeniesienie do Centrum 10% budżetu NCBR.

Pełny tekst przewodniczącego Rady NCN dostępny jest na stronie Forum Akademickiego.