pon., 28/11/2022 - 08:00
Kod CSS i JS

Polski zespół badawczy zrealizuje międzynarodowy projekt z zakresu oporności na antybiotyki. Przyznane finansowanie to niemal 1 mln złotych.

Zespół badawczy pod kierownictwem prof. dr hab. Zuzanny Drulis-Kawy z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony w 14. edycji konkursu sieci JPIAMR: Disrupting drug Resistance Using Innovative Design (DRUID). Polscy naukowcy będą koordynowali zadania badawcze, współpracując z zespołami z Belgii, Francji, Niemiec i Izraela. W ramach projektu Design and implementation of effective cOmbination of Phages and Antibiotics for improved TheRApy protocols against KLEbsiella pneumoniae opracują metodę leczenia pacjentów zakażonych bakteriami z gatunku Klebsiella pneumoniae (uznanymi za nowy patogen krytyczny, WHO priority 1).

Konsorcjum KLEOPATRA wykorzysta podejście One Health (Jedno Zdrowie), aby wspierać badania nad terapią przeciwdrobnoustrojową: poprawą skuteczności, specyficzności, metod dostarczania, łączeniem lub zmianą przeznaczenia leków i środków ochrony roślin w leczeniu zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych. W ramach projektu zespoły badawcze przeanalizują najbardziej rozpowszechnione szczepy K. pneumoniae w rezerwuarach ludzkich i zwierzęcych oraz ekosystemach środowiskowych.

 

14. edycja konkursu

Trzynaście projektów, w których bierze udział 72 partnerów z 15 różnych krajów, zostało rekomendowanych do finansowania w ramach 14. międzynarodowego konkursu JPIAMR: Disrupting drug Resistance Using Innovative Design (DRUID). Całkowita kwota dofinansowania wyniosła 15,4 mln euro.

Szczegółowe wyniki konkursu znajdują się na stronie: JPIAMR

Opis polskiego projektu: KLEOPATRA