czw., 01/12/2022 - 10:10
Kod CSS i JS

– Narodowe Centrum Nauki jest chyba najbardziej transparentną instytucją w Polsce w obszarze finansowania nauki. Przejawia się to w całym procesie oceny projektów. Wnioskodawca ma wgląd w informację z każdego etapu tego procesu, w treść recenzji czy opinię panelu – mówi prof. Zbigniew Błocki w rozmowie z Polską Agencją Prasową. W ten sposób dyrektor NCN odniósł się do słów wiceministra Włodzimierza Bernackiego, który w listopadzie zapowiedział wprowadzenie zmian zapewniających „transparentność postępowań konkursowych w Narodowym Centrum Nauki – od ich początku do końca”.

Dyrektor skomentował także ministerialną zapowiedź powołania gremium, do którego mogłyby się zgłosić osoby, które z jakiegoś powodu nie otrzymały grantu NCN. Przypomniał, że takie grono istnieje, jest nim Komisja Odwoławcza Rady NCN, która rocznie rozpatruje sto kilkadziesiąt odwołań. – Chcę jednak zauważyć, że to nie jest w standardzie agencji grantowych za granicą, żeby od oceny wniosków można było się odwoływać. To jest z założenia postępowanie konkursowe, w którym decyzje podejmują eksperci (…). Wybory podejmowane są na podstawie merytorycznych przesłanek – mówi prof. Błocki.

Depesza Polskiej Agencji prasowej ukazała się 1 grudnia. Rozmowa dotyczyła także m.in. jawności członków zespołów oceniających projekty konkursowe oraz angażowania w proces oceny wniosków zagranicznych ekspertów.

Wcześniej zmiany planowane przez MEiN skomentował także prof. Jacek Kuźnicki. 25 listopada przewodniczący Rady NCN na łamach „Forum Akademickiego” pisał m.in. o pomyśle ujawniania nazwisk osób oceniających wnioski. – Po pierwsze, większość ekspertów i recenzentów odmówi uczestniczenia w takich procedurach, uznając to za nową polską anomalię. Pociągnie to za sobą niemożność skompletowania kompetentnych ekspertów. Po drugie, ci którzy się mimo wszystko zgodzą pracować w takim panelu, będą pod wielką presją aplikujących. Efekt tego będzie taki, że pożądana przez wiceministra transparentność zamieni się w lobbowanie, a nie rzetelną ocenę merytoryczną – komentował szef Rady NCN.

Pełny tekst komentarza przewodniczącego dostępny jest na stronie „Forum Akademickiego”.