śr., 07/12/2022 - 14:00
Kod CSS i JS

W drugiej połowie stycznia 2023 sieć QuantERA II ogłosi kolejny konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych w tematyce:

  • Quantum Phenomena and Resources
  • Applied Quantum Science.

Szczegóły dotyczące procedur konkursowych zostaną opublikowane z końcem stycznia.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z 3 krajów biorących udział w konkursie.

W celu ułatwienia tworzenia konsorcjów naukowych proponujemy wnioskodawcom narzędzie do wyszukiwania partnerów dostępne tutaj. Z narzędzia tego mogą korzystać projekty poszukujące partnerów oraz partnerzy poszukujący projektów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej programu.

Kontakt: quantera@ncn.gov.pl

Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej "Horyzont 2020" na podstawie umowy nr 731473.