pt., 09/12/2022 - 12:10
Kod CSS i JS

Informujemy o udostępnieniu w systemie OSF I etapu modułu aneksowego dla projektów realizowanych od 33 edycji konkursowej.

Moduł umożliwia przygotowanie i pobranie wzoru aneksu dotyczącego zmiany okresu realizacji projektu badawczego dla konkursów OPUS, OPUS LAP, PRELUDIUM, SONATA, SONATA BIS, SONATINA i MAESTRO. W przypadku konieczności wprowadzania zmian w pozostałych konkursach lub zmian innego typu prosimy o kontakt z opiekunem projektu.

Wskazówki dotyczące przygotowania aneksu dotyczącego zmiany okresu realizacji projektu w systemie OSF zamieszczamy w instrukcji.