pon., 12/12/2022 - 10:30
Kod CSS i JS

Sieć JPND (The EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease) zapowiada kolejny konkurs
na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie chorób neurodegeneracyjnych, którego temat brzmi Large scale analysis of OMICS data for drug-target finding in Neurodegenerative Diseases.

Konkurs JPND Call 2023 zostanie ogłoszony na początku stycznia 2023 r. To już siódmy konkurs sieci JPND, w którym bierze udział Narodowe Centrum Nauki. W dotychczasowych konkursach sieci sfinansowano łącznie 10 międzynarodowych projektów z udziałem polskich zespołów badawczych.

Wnioski w konkursie JPND Call 2023 będą przyjmowane w procedurze dwuetapowej. Przewidywany termin składania wniosków wstępnych (pre-proposals) to początek marca 2023 r.

O finansowanie będą mogły starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Dodatkowe informacje na temat konkursu, w tym lista krajów zainteresowanych udziałem w konkursie, opis tematu oraz wstępny harmonogram konkursu dostępne są na stronie sieci JPND.

Zapowiedź konkursu ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnego ogłoszenia o konkursie.

Kontakt:

dr Jadwiga Spyrka

Alicja Dyląg, tel.: