pon., 12/12/2022 - 10:14
Kod CSS i JS

Prof. Leszek Kaczmarek został wybrany nowym członkiem Rady Naukowej European Research Council. Gremium skupia 22 wybitnych badaczek i badaczy i jest najważniejszym organem agencji.

Prof. Kaczmarek jest biologiem molekularnym, pracuje w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Kieruje Centrum Doskonałości w zakresie neuroplastyczności i chorób mózgu – BRAINCITY, powołanym jako Międzynarodowa Agenda Badawcza FNP. Uczony jest członkiem rzeczywistym PAN, Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) i Academia Europea. W latach 2010-2016 był członkiem Rady NCN.

ERC jest czołową europejską organizacją finansującą pionierskie badania. Została utworzona w 2007 przez Komisję Europejską.  

Członkowie Rady Naukowej ERC powoływani są na czteroletnią kadencję przez Komisję Europejską. Kandydatów do tego grona wskazuje niezależny Komitet Identyfikacyjny, w którym zasiada m.in. prof. Michał Karoński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jeden z twórców NCN i przewodniczący Rady naszego centrum w latach 2010-2016.

Radzie Naukowej ERC przewodniczy prof. Maria Leptin, a jednym z jej trojga zastępców jest prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor NCN w latach 2010-2015.

Kadencja nowych członków Rady Naukowej rozpocznie się 1 stycznia 2023. Oprócz prof. Kaczmarka tego dnia do grona członków Rady dołączą również: prof. Harriet Bulkeley (Durham University), prof. Thomas Henzinger (Institute of Science and Technology, ISTA), prof. Luke O’Neill (Trinity College), prof. Björn Ottersten (University of Luxembourg).

Komunikat prasowy i biogramy nowych członków Rady Naukowej dostępne są na stronie ERC.

W listopadzie ERC rozstrzygnęła konkurs o Starting Grants skierowany do młodych naukowców. Wśród laureatów jest czworo naukowców pracujących w Polsce. Badaczka i badacze realizują także granty NCN.