wt., 13/12/2022 - 13:25
Kod CSS i JS

W agencjach partnerskich trwają nabory wniosków w konkursie Weave-UNISONO. Prosimy polskie zespoły badawcze o zwrócenie uwagi na terminy oraz zasady przygotowywania wniosków wspólnych i krajowych.

1. Kurs euro, według którego należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym:

  • dla wniosków wspólnych, dla których wnioski krajowe zostaną założone i wysłane w systemie OSF do 31.12.2022 r.: 1 EUR = 4,5315 PLN;
  • dla wniosków wspólnych, dla których wnioski krajowe zostaną założone i wysłane w systemie OSF po 1.01.2023 r.: 1 EUR =.4,7244 PLN.

2. Wszystkie wnioski krajowe, nad którymi prace w systemie OSF zostaną rozpoczęte w 2022 r., z kursem euro 1 EUR = 4,5315 PLN, muszą zostać wysłane w systemie OSF do dnia 31 grudnia 2022 r. do godz. 23:59:59. W przeciwnym razie, konieczne będzie rozpoczęcie prac nad nowym wnioskiem, z kursem euro 1 EUR = 4,7244 PLN. Jeśli wcześniej do agencji wiodącej złożony zostanie wniosek wspólny, z budżetem polskiej części projektu wyliczonym według innego kursu euro, spowoduje to niespójność między informacjami ujętymi we wniosku krajowym i danymi zawartymi we wniosku wspólnym, której skutkiem może być odrzucenie wniosku z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

3. Z dniem 1 stycznia 2023 r. w konkursie Weave-UNISONO obowiązywać będzie zmieniony Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure) 

4. Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną dokumentacją konkursową, w tym z Wytycznymi dla polskich zespołów badawczych.