czw., 15/12/2022 - 14:56
Kod CSS i JS

Ogłaszamy dwa konkursy na projekty badawcze. 15 mln zł otrzymają polskie zespoły naukowe na realizację polsko-chińskich projektów badawczych w ramach konkursu SHENG 3, zaś młodzi naukowcy mogą zdobyć 20 mln zł w konkursie SONATINA 7.

SONATINA 7 – wsparcie młodych naukowców

Celem konkursu SONATINA 7 jest wsparcie rozwoju naukowców znajdujących się na początku swojej kariery poprzez stworzenie im możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce. Dodatkowo SONATINA 7 umożliwia im realizację staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Zaplanowane projekty mogą obejmować zarówno badania podstawowe, jak i badania aplikacyjne. Prace można rozplanować na 2 lub 3 lata, staże mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. 

Konkurs skierowany jest do osób, które mają już stopień naukowy doktora, uzyskany po 31 grudnia 2019 r. lub też tych, które uzyskają go do końca czerwca 2023 r. Wnioski mogą składać również osoby, którym stopień naukowy doktora nadano wcześniej, ale w międzyczasie miały przerwy w karierze naukowej związane np. z urodzeniem lub przysposobieniem dzieci.

Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

OGŁOSZENIE SONATINA 7

Termin składania wniosków w systemie OSF upływa 15 marca 2023 r. o godzinie 16:00.

SHENG 3 – współpraca polsko-chińska

Międzynarodowy dwustronny konkurs SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z chińską National Natural Science Foundation of China. Obie agencje prowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację NCN i NSFC.

Konkurs skierowany jest do polskich zespołów badawczych, które składają wnioski wspólnie z zespołami chińskimi.

W konkursie SHENG 3 można otrzymać środki na prowadzenie badań naukowych, wynagrodzenie zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-chińskich projektów badawczych w konkursie SHENG 3 wynosi 15 mln zł.

OGŁOSZENIE SHENG 3

Termin składania wniosków krajowych dla polskich zespołów w systemie OSF upływa 15 marca 2023 r. o godzinie 16:00.