śr., 21/12/2022 - 10:44
Kod CSS i JS

Minister Edukacji i Nauki powołał dwunastu nowych członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Kadencja nowych członków Rady rozpoczęła się 15 grudnia 2022 r. i potrwa do dnia 14 grudnia 2026 r.

Powołania na lata 2022-2026 otrzymali:

 1. dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 2. dr Diana Dajnowicz-Piesiecka, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 3. prof. dr Stanisław Karpiński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Biologii, nauki o życiu;
 4. dr hab. inż. Alicja Kazek-Kęsik, Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, nauki ścisłe i techniczne;
 5. prof. dr hab. Piotr Kopiec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 6. prof. dr hab. Mariola Łaguna, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 7. dr hab. inż. Krystian Marszałek, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, nauki o życiu;
 8. dr hab. Bogusław Przywora, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Prawa i Ekonomii, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 9. prof. dr hab. Piotr Roszak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Teologiczny, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 10. prof. dr hab. Piotr Skarżyński, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, nauki o życiu;
 11. dr hab. Bogumił Szady, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 12. prof. dr hab. Adam Zając, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Wychowania Fizycznego, nauki o życiu.

W składzie Rady Narodowego Centrum Nauki pozostają następujący członkowie, którym kadencja skończy się 14 grudnia 2024 r.:

 1. prof. dr hab. Krystyna Bartol, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 2. prof. dr hab. Wojciech Dajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 3. prof. dr hab. Stefan Dziembowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, nauki ścisłe i techniczne;
 4. dr hab. inż. Krzysztof Fic, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, nauki ścisłe i techniczne;
 5. dr hab. Joanna Golińska-Pilarek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 6. prof. dr hab. Robert Hasterok, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, nauki o życiu;
 7. prof. dr hab. inż. Monika Kaczmarek, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, nauki o życiu;
 8. prof. dr hab. Grzegorz Karch, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Matematyczny, nauki ścisłe i techniczne;
 9. prof. dr hab. inż. Barbara Klajnert-Maculewicz,  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, nauki o życiu;
 10. prof. dr hab. Bronisław Rudak, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Toruniu, nauki ścisłe i techniczne;
 11. prof. dr hab. Anetta Undas, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Collegium Medicum, nauki o życiu;
 12. prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii we Wrocławiu, nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce.

Rada Narodowego Centrum Nauki, jest kluczowym organem Centrum, który m.in. określa dyscypliny naukowe i grupy dyscyplin, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy Centrum na realizację projektów badawczych, ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych lub grup dyscyplin i określa warunki przeprowadzania konkursów Centrum, a także dokonuje wyboru – spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych – Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach.