pt., 30/12/2022 - 14:41
Kod CSS i JS

30 grudnia minister Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w MEiN wręczył nominacje nowym członkom Rady NCN. Odbyło się też pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie, w trakcie którego przewodniczącym gremium został wybrany prof. Robert Hasterok. Prof. Robert Hasterok w trakcie uroczystości wręczenia Nagrody NCN, październik 2022, fot. Michał ŁepeckiProf. Robert Hasterok w trakcie uroczystości wręczenia Nagrody NCN, październik 2022, fot. Michał Łepecki

Minister Edukacji i Nauki powołał dwanaścioro nowych członkiń i członków Rady NCN. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 30 grudnia w siedzibie NCN. Powołania wręczył prof. Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

– Jako przedstawiciel ministerstwa deklaruję, że będziemy starali się w kolejnych latach – i to bez względu na barwy polityczne ministrów, którzy zasiadają i będą zasiadać w MEIN – zwiększać środki finansowe, ponieważ funkcjonowanie Narodowego Centrum Nauki, jego sprawność, potwierdziła się. Misja, którą NCN realizuje, jest tą misją, którą możemy po tych ponad 10 latach ocenić wyłącznie pozytywnie – mówił prof. Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w MEiN.

O zwiększenie finansowania NCN apelował w trakcie uroczystości przewodniczący Rady NCN poprzedniej kadencji. – Najlepszą inwestycją dla rozwoju kraju jest inwestowanie w naukę – mówił prof. Jacek Kuźnicki. I dodawał, że 150 mln rocznie dla NCN przez kilka lat byłoby „nieznaczącą sumą w budżecie państwa natomiast kluczową dla rozwoju kraju i utrzymania naszej pozycji na świecie”. Dodawał także, że taka kwota jest niezbędna dla zatrzymania w Polsce młodego pokolenia.

Dyrektor NCN podziękował tym członkom Rady, których kadencja dobiegła końca w połowie grudnia. – Wydaje mi się, że wszyscy możemy być dumni, że udało nam się zbudować nowoczesną agencję grantową, której polska nauka bardzo potrzebuje i która cieszy się też dużym respektem w Polsce i zagranicą – mówił Zbigniew Błocki. – Wszystkim radnym, którzy zostają – a mówię to już jako w zasadzie odchodzący dyrektor – życzę by mieli możliwość rozwijania tej instytucji dla dobra polskiej nauki i by nie pozwolili zaprzepaścić tego, co już się udało osiągnąć.

30 grudnia odbyło się także pierwsze posiedzenie Rady, w trakcie którego członkowie gremium wybrali nowego przewodniczącego. Do grudnia 2024 roku szefem Rady NCN będzie prof. Robert Hasterok.

Prof. Robert Hasterok jest biologiem, jego zainteresowania naukowe dotyczą cytogenetyki molekularnej roślin. Jest specjalistą w zakresie wykorzystania technik fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ w badaniach genomu jądrowego. Pracuje na Uniwersytecie Śląskim, członkiem Rady NCN został w 2020 roku. 

- Celem strategicznym, jeśli chodzi o Radę i jej działanie w następnych dwóch latach, jest przekonanie decydentów, że jedną z kluczowych spraw – pomimo kryzysu – jest zwiększenie dotacji na finansowanie badań podstawowych przez NCN – powiedział tuż po wyborze na nowego szefa Rady prof. Hasterok. Naukowiec dodał, że w warunkach zamrożonego budżetu, Rada NCN będzie musiała podjąć „działania ratunkowe, np. zmiany w warunkach konkursów czy prowadzenia projektów badawczych, które mogą powodować pewne ograniczenia w dostępie do oferty centrum.” – Miejmy nadzieję, że tych działań będzie potrzebnych jak najmniej – mówił. Wśród spraw, którymi w najbliższym czasie będzie się zajmowała Rada, nowy przewodniczący wymienił także kwestie związane z oceną grantobiorców w ramach inicjatyw takich jak DORA i COARA, dyskusje na temat ewentualnych modyfikacji finansowania otwartego dostępu w ramach Planu S oraz modyfikacji warunków konkursów MAESTRO i PRELUDIUM BIS.

Biogram nowego przewodniczącego Rady 

Rada Narodowego Centrum Nauki, jest kluczowym organem Centrum, który m.in. określa dyscypliny naukowe i grupy dyscyplin, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy Centrum na realizację projektów badawczych, ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych lub grup dyscyplin i określa warunki przeprowadzania konkursów Centrum, a także dokonuje wyboru – spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych – Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach.

Galeria zdjęć

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie