pon., 02/01/2023 - 11:03
Kod CSS i JS

Ogłaszamy nabór wniosków o finansowanie komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie Profesura NAWA 2022 organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Program Profesura NAWA skierowany jest do wybranych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki m. in. polskich uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Będą one mogły zaprosić do Polski wybitnych specjalistów z priorytetowych dla siebie obszarów tematycznych, którzy w znaczący sposób rozwiną badania naukowe o przełomowym charakterze, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz wesprą te instytucje w przygotowywaniu wniosków o prestiżowe granty. Beneficjenci otrzymają dofinansowanie na realizację projektów odpowiadających na wyzwania cywilizacyjne, o dużym znaczeniu w skali globalnej. W ramach projektów można zaplanować realizację badań podstawowych, które sfinansuje Narodowe Centrum Nauki.

Komponenty badawcze mogą być realizowane wyłącznie przez wizytujących naukowców – laureatów konkursu Profesura NAWA 2022, którym NAWA przyznała środki na realizację projektów zawierających te komponenty, a także przez grupę projektową, jeśli została zaplanowana. Zakres tematyczny komponentu objętego wnioskiem złożonym do NCN musi być tożsamy z zakresem tematycznym komponentu zaplanowanego we wniosku sfinansowanym w programie Profesura NAWA 2022.

Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły, w okresie od wydania przez NAWA decyzji o przyznaniu finansowania w programie Profesura NAWA 2022 do złożenia do NCN ostatniego wniosku dotyczącego komponentu badawczego zakwalifikowanego do finansowania w tym programie.

Rada Narodowego Centrum Nauki przeznaczyła 3,2 mln zł na realizację komponentów badawczych w ramach programu Profesura NAWA 2022.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją naboru.