śr., 04/01/2023 - 15:28
Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie chorób neurodegeneracyjnych pn. Large scale analysis of OMICS data for drug-target finding in neurodegenerative diseases.

Projekty sfinansowane w konkursie, poprzez wykorzystanie podejścia multi-OMICS i Big Data, mają pomóc w lepszym zrozumieniu złożonej i wieloczynnikowej patogenezy chorób neurodegeneracyjnych. Zastosowanie takiego podejścia ma na celu znalezienie nowych celów dla leków oraz biomarkerów, aby opracować dostosowane i spersonalizowane terapie do leczenia chorób neurodegeneracyjnych.

JPND Call 2023 to już siódmy konkurs sieci, w którym bierze udział NCN. W dotychczasowych konkursach sieci sfinansowano łącznie 10 projektów z udziałem polskich zespołów badawczych.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać konsorcjum międzynarodowe złożone z 3-7 zespołów badawczych, pochodzących z następujących krajów: Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Niemcy, Polska, Słowacja, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Wnioski składane w JPND Call 2023 powinny dotyczyć jednej lub kilku następujących chorób neurodegeneracyjnych:

  • choroba Alzheimera oraz inne demencje,
  • choroba Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
  • choroby prionowe,
  • stwardnienie zanikowe boczne,
  • choroba Huntingtona,
  • ataksja rdzeniowo-móżdżkowa,
  • rdzeniowy zanik mięśni.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy i otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, środki na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Nabór wniosków wspólnych wstępnych (pre-proposals) odbywa się wyłącznie poprzez elektroniczny system składania wniosków sieci JPND. Termin składania wniosków wspólnych wstępnych to 7 marca 2023 r., 12:00 CET.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 1 mln euro.

Wnioski wspólne ocenione pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej, przeprowadzanej przez międzynarodowy zespół ekspertów.

Rozstrzygnięcie konkursu JPND Call 2023 nastąpi w październiku 2023 r. W pierwszej kolejności o wynikach konkursu informowani będą koordynatorzy projektów. Polskim zespołom badawczym wyniki zostaną przekazane w drodze decyzji dyrektora NCN.