wt., 17/01/2023 - 13:25
Kod CSS i JS

W 2023 roku spotkania informacyjne zaplanowane zostały w formie modułowej: podczas każdego webinaru omówiony zostanie jeden temat spośród następujących:  oferta konkursowa, proces oceny wniosków, proces oceny raportów końcowych.

OPISY MODUŁÓW:

1. Oferta konkursowa NCN. Konkursy krajowe i międzynarodowe 

Terminy: 21 marca, 27 marca, 28 marca, 5 czerwca, 6 czerwca, 7 czerwca, 4 października, 5 października, 6 października.

 • Konkursy krajowe 
 • Konkursy międzynarodowe 
 • Ograniczenia w składaniu wniosków 
 • Harmonogram konkursów 
 • Dokumentacja konkursowa – gdzie szukać informacji i jak ją czytać?

Czas trwania szkolenia: 30 min.

2. Konstrukcja wniosku 

Terminy: 16 maja, 16 listopada.

 • Opis merytoryczny badań, metodyka 
 • Sylwetka kierownika projektu i kompetencje wykonawców
 • Konstrukcja kosztorysu 
 • Kwestie etyczne i plan zarządzania danymi  

Czas trwania szkolenia: 30 min.

3. Procedura oceny wniosku 

Terminy: 19 maja, 14 listopada.

 • Ocena formalna 
 • Ocena merytoryczna –  kto ocenia wnioski? Na co eksperci zwracają uwagę?
  • Formularz oceny - ocena merytoryczna
  • Ocena dorobku naukowego 
  • Ocena kosztorysu 
  • Ocena pozostałych kwestii (etycznych, planu zarządzania danymi) 
  • Opinie indywidualne a uzasadnienie końcowe 

Czas trwania szkolenia: 30 min.

4. Rozliczanie projektów – raporty końcowe

Terminy: 18 maja, 10 października.

 • Wymagane informacje, które należy zawrzeć w raporcie
 • Proces oceny raportów końcowych (ocena formalna, ocena merytoryczna)
 • Najczęściej pojawiające się błędy w raportach 

Czas trwania szkolenia: 30 min.

Jednostki, które chciałyby zorganizować spotkanie online dla swoich pracowników proszone są o wybór modułu oraz jednego z proponowanych terminów i przesłanie formularza zgłoszeniowego na podany adres: e-mail.

Dołożymy starań, aby pozytywnie rozpatrzyć jak największą liczbę zgłoszeń, jednak z uwagi na ograniczenia systemowe nie możemy zagwarantować, że każda jednostka uzyska dostęp do szkolenia. Na decyzję wpłynie przede wszystkim planowana liczba uczestników spotkania oraz kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można uzyskać u koordynatora dyscyplin dr Katarzyny Jareckiej-Stępień pod numerem telefonu:

oraz pod adresem e-mail.