czw., 26/01/2023 - 14:15
Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią QuantERA II ERA-Net Cofund zaprasza polskich naukowców do udziału w konkursie QuantERA Call 2023 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych:

 • Quantum Phenomena and Resources
 • Applied Quantum Science.

Zakres merytoryczny projektów powinien obejmować przynajmniej jeden z następujących obszarów:

 • Quantum communication
 • Quantum simulation
 • Quantum computation
 • Quantum information sciences
 • Quantum metrology sensing and imaging

Czas trwania projektów wynosi: 24 lub 36 miesięcy.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z 3 krajów biorących udział w konkursie QuantERA Call 2023.

Kraje uczestniczące w konkursie

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja*, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia*, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy*.

*Uczestnictwo kraju zostanie potwierdzone na późniejszym etapie.

Konkurs jest jednoetapowy, a jego budżet wynosi ok. 33 mln euro. Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

Kryteria oceny projektów

 • Excellence
 • Impact
 • Quality
 • Efficiency of the Implementation

Wyszukiwarka partnerów

W celu ułatwienia tworzenia konsorcjów naukowych proponujemy wnioskodawcom wyszukiwarkę partnerów – Partner Search Tool (PST). Z PST mogą korzystać projekty poszukujące partnerów oraz partnerzy poszukujący projektów.

Harmonogram konkursu

 • Termin składania wniosków: 11 maja 2023 r. (17:00 CET)
 • Ogłoszenie wyników: grudzień 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia i dokumentacją konkursową.

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w webinarium, które odbędzie się 22 lutego 2023 r. Szczegóły dotyczące rejestracji i udziału w wydarzeniu zostaną podane wkrótce.

Kontakt

Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej "Horyzont 2020" na podstawie umowy nr 731473.