wt., 31/01/2023 - 14:00
Kod CSS i JS

Laureaci grantów NCN, dr hab. Artur Obłuski i dr Michał Drahus otrzymali prestiżowe Consolidator Grants 2022 Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

Badania w Starej Dongoli, fot. Mateusz Rekłajtis/CAŚ UWBadania w Starej Dongoli, fot. Mateusz Rekłajtis/CAŚ UW Dr hab. Artur Obłuski jest archeologiem, specjalizuje się w badaniach nad średniowieczną Nubią. Propaguje idee społecznej odpowiedzialności archeologii i angażowania lokalnych społeczności w zarządzanie dziedzictwem kulturowym. W 2017 jako pierwszy polski archeolog otrzymał Starting Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Teraz ERC przyznała mu Consolidator Grant na badania pod tytułem „Afropolis Tungul. Urban biography of a cosmopolitan African capital”. Efektem projektu będzie powstanie „biografii miejskiej” Tungul (Starej Dongoli), metropolii nubijskiej, położonej na terenie dzisiejszego Sudanu, która istniała przez ponad półtora tysiąca lat.

Naukowiec pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Był kierownikiem projektu SONATA NCN, obecnie kieruje grantem SONATA BIS.

Dr Michał Drahus jest astronomem, bada m.in. komety i planetoidy, pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kierował grantem FUGA, obecnie – podobnie jak naukowiec z UW – realizuje projekt SONATA BIS. Badania, które prowadził i prowadzi dzięki wsparciu NCN, dotyczą naturalnego czasu życia komet i spontanicznego rozpadu małych ciał w Układzie Słonecznym.

Consolidator Grant 2022 ERC otrzymał na projekt “YADES. Hydrogen and deuterium survey of minor bodies: transformative science with a purpose-built CubeSat”.

Consolidator Grants Europejskiej Rady ds. Badań przyznawane są naukowczyniom i naukowcom będącym od 7. do 12. lat po doktoracie. W tej edycji ERC wyróżniła 321 badaczek i badaczy, pochodzących z 37 krajów.

Pełna lista laureatów

Wcześniej w tym miesiącu ERC rozstrzygnęła konkurs o Proof of Concepts Grants, w którym laureatką została prof. Magdalena Król.