czw., 09/02/2023 - 10:06
Kod CSS i JS

Zapraszamy na webinarium informacyjne: QuantERA Call 2023 for transnational research projects in Quantum Science and Technologies, które odbędzie się w środę 22 lutego 2023 r. o godz. 11:00. Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim i jest skierowane do polskich zespołów badawczych chcących przystąpić do konkursu.

Podczas webinarium omówiona zostanie tematyka konkursu oraz zasady składania wniosków do Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dodatkowo swoją prezentację wygłoszą koordynatorzy projektów finansowanych z Programu QuantERA. 

Program wydarzenia:

  • Powitanie – prof. Konrad Banaszek
  • Prezentacja programu QuantERA – Sylwia Kostka
  • Zakres merytoryczny konkursu QuantERA Call 2023 – prof. Konrad Banaszek
  • Wytyczne NCBiR dla polskich wnioskodawców – Mateusz Skutnik
  • Wytyczne NCN dla polskich wnioskodawców – dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska
  • Prezentacja Koordynatora projektu NImSoQ – dr Anna Kamińska
  • Prezentacja Koordynatora projektu VERIqTAS – dr hab. Remigiusz Augusiak
  • Prezentacja Koordynatora projektu ExTRaQT – dr Alexander Streltsov
  • Odpowiedzi na pytania słuchaczy

Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie QuantERA

Wytyczne dot. składania wniosków w NCN

Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej "Horyzont 2020" na podstawie umowy nr 731473.