wt., 14/02/2023 - 08:25
Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Działem Krajowego Punktu Kontaktowego PR Horyzont Europa zapraszają na dzień informacyjny dotyczący inicjatywy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – ERC Mentoring Initiative. Spotkanie odbędzie się 2 marca w godz. 10:00-11:30 w formie webinarium na platformie ClickMeeting.

ERC Mentoring Initiative to propozycja Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) mająca na celu wsparcie naukowczyń i naukowców ubiegających się o granty ERC. NCN przystąpiło do inicjatywy wspólnie z NCBR, NAWA oraz FNP w maju 2022 roku. Agencje umożliwiły swoim laureatom sfinansowanie kosztów udziału w ERC Mentoring Initiative ze środków realizowanych projektów krajowych. Zainteresowani naukowcy mogą zgłaszać się do Działu Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR wskazując, jaki krajowy grant realizują. DKPK po zweryfikowaniu tej informacji będzie wskazywać mentorów z bazy udostępnionej przez ERC i inicjować kontakt pomiędzy wnioskującym a mentorem. Badacze ustalą wraz z mentorem zakres mentoringu w ramach obowiązujących zasad realizacji podanych w szczegółowym opisie programu.

W agendzie webinarium zaplanowano przedstawienie założeń ERC Mentoring Initiative oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Na zakończenie spotkania przewidziano sesję pytań i odpowiedzi.

Zapraszamy do rejestracji poprzez stronę KPK.