pt., 24/02/2023 - 08:56
Kod CSS i JS

Informujemy, że w systemie OSF została udostępniona możliwość przekazania danych i wydruku raportu rocznego i raportu końcowego z realizacji projektów, dla których nabór wniosków prowadzony był po 15 marca 2019 r.,

Informacja dotyczy projektów realizowanych w konkursach OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11 SONATA BIS 9, OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS1, SONATINA 4, OPUS 19. PRELUDIUM 19, MAESTRO, 12 SONATA BIS 10, OPUS 20, SONATA 16, PRELUDIUM BIS 2, SONATINA 5, OPUS 21, PRELUDIUM 20, MAESTRO 13, SONATA BIS 11.

Przypominamy, że raporty roczne powinny być dostarczone do Narodowego Centrum Nauki do dnia 31 marca 2023 r. natomiast raporty końcowe do projektów z ww. konkursów, których realizacja zakończyła się przed dniem 24 stycznia 2023 r. należy złożyć w terminie do dnia 24 marca 2023 r.