pt., 03/03/2023 - 08:45
Kod CSS i JS

Dziewięciu naukowców powróci do Polski dzięki rozstrzygniętemu właśnie programowi Polskie Powroty NAWA 2022.

Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Naukowcy objęci Programem będą mogli wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte za granicą tworząc w Polsce własną grupę projektową bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach.

W ramach programu dziewięciu naukowców powracających z zagranicy będzie prowadzić na polskich uczelniach badania obejmujące różne dziedziny nauki a istotnym elementem ich pracy będzie realizacja komponentu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Informacja o wynikach konkursu

Narodowe Centrum Nauki jeszcze w marcu 2023 r. otworzy  nabór wniosków o finansowanie komponentów badawczych stanowiących część projektów finansowanych przez NAWA w tym konkursie. Wnioski będzie można składać za pośrednictwem systemu OSF.