czw., 16/03/2023 - 12:24
Kod CSS i JS

Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności Biodiversa+ ogłosiło właśnie tematykę czwartego międzynarodowego konkursu na projekty badawcze. Konkurs BiodivTransform poświęcony będzie projektom, których celem jest wspieranie transformacji społecznej na rzecz zrównoważonego użytkowania i zarządzania różnorodnością biologiczną.

Konkurs będzie dofinansowany przez Komisję Europejską.

Wstępny harmonogram konkursu:

  • Wiosna/lato 2024: zapowiedź konkursu uwzględniająca szczegółową tematykę
  • Wrzesień 2024: otwarcie naboru wniosków w ramach BiodivTransform
  • Listopad 2024: termin składania wniosków wstępnych (pre-proposals)

Więcej informacji: Biodiversa+