czw., 23/03/2023 - 14:34
Kod CSS i JS

Informujemy, że termin naboru wniosków w agencjach SNSF (Szwajcaria) i FWO (Belgia-Flandria) jako agencjach wiodących upływa 3 kwietnia 2023 r. a w agencji GAČR (Czechy) – 4 kwietnia 2023 r.

Przypominamy, że w konkursie Weave-UNISONO, w przypadku projektów badawczych, dla których wnioski wspólne zostaną złożone do SNSF i FWO jako agencji wiodących, wnioski krajowe w systemie OSF należy złożyć w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego i nie później niż do 10 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59.

Jeśli wnioski wspólne zostaną złożone do agencji GAČR jako agencji wiodącej, to wnioski krajowe w systemie OSF należy złożyć w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego i nie później niż do 11 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59. 

UWAGA: od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN. Po upływie tego terminu wniosek zostanie zablokowany do edycji. W takim przypadku, jeżeli polski zespół badawczy nie wysłał wniosku do NCN, należy założyć i wypełnić nowy wniosek w systemie OSF.