pt., 24/03/2023 - 09:56
Kod CSS i JS

Wprowadzona uchwałą Rady NCN nr 23/2023 z dnia 16 lutego 2023 r. zmiana w zapisie nr 2.1.1. „Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych” miała na celu jednoznaczne wyjaśnienie wątpliwości dotyczących warunków formalnych przystąpienia do konkursu na stanowisko typu post-doc w ramach realizowanego grantu. Dodany w regulaminie zapis, który obliguje organizatorów konkursów na stanowisko post-doc do uwzględnienia kryterium formalnego, ma na celu wykluczenie pojawiających się w przeszłości przypadków skracania okresu od uzyskania stopnia naukowego doktora, umożliwiającego zatrudnienie na stanowisku post-doc. Działania takie były niedopuszczalne, gdyż w sposób nieuzasadniony zawężały gwarantowany w regulacjach NCN dostęp grupie badaczy zamierzających wziąć udział w konkursie. Tego typu praktyki prowadziły do wypaczenia idei ważnego w systemie grantowym stanowiska typu post-doc, a więc badacza znajdującego się na określonym etapie kariery naukowej, co do zasady trwającym 7 lat od dnia uzyskania pierwszego stopnia naukowego doktora, z przewidzianymi w regulaminie możliwościami jego przedłużenia.