czw., 30/03/2023 - 14:27
Kod CSS i JS

Europejska Rada ds. Badań (ERC) ogłosiła wyniki konkursu Advanced Grant. Projekty zrealizuje dwóch naukowców pracujących w Polsce: prof. Andrzej Dziembowski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz prof. Daniel Gryko z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk.

Po raz pierwszy w historii polskiej nauki grant ERC Advanced otrzymali naukowiec pracujący w dziedzinie nauk o życiu oraz chemik. Obydwaj profesorowie są również laureatami konkursów NCN.

prof. Andrzej Dziembowski (źródło: MIBMiK), prof. Daniel Gryko (źródło: IChO PAN)prof. Andrzej Dziembowski (źródło: MIBMiK), prof. Daniel Gryko (źródło: IChO PAN)

Laureaci

Prof. Andrzej Dziembowski pracuje w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem projektu prof. Dziembowskiego jest poznanie mechanizmów procesowania mRNA w komórkach i w całym organizmie, co umożliwi opracowywanie nowej generacji terapii opartych na mRNA. Projekt o akronimie ViveRNA pt. Principles of endogenous and therapeutic mRNA turnover in vivo będzie realizowany przez 5 lat, a jego budżet wynosi blisko 2,5 mln euro. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie ERC .

Prof. Dziembowski zrealizował w NCN aż 5 projektów badawczych: grant GRIEG, HARMONIĘ, OPUS oraz dwukrotnie grant MAESTRO. Ponadto zdobył prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) dla badaczy rozpoczynających obiecujący projekt naukowy oraz granty 6. i 7. Programu Ramowego UE. W 2013 r. otrzymał Nagrodę NCN dla wybitnych młodych naukowców. Jest również zdobywcą dwóch Nagród Premiera, Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Drugim laureatem tegorocznej edycji ERC Advanced Grant jest prof. Daniel Gryko, dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN, laureat wielu prestiżowych nagród m.in. Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Jako pierwszy chemik w historii Polski zdobył grant ERC Advanced, na realizację projektu o akronimie ARCHIMEDES pt. “Approaching 20% emission efficiency in the NIR-II region with radical chromophores”. Celem grantu jest uzyskanie fluoroforów o charakterze rodnikowym emitujących światło w zakresie bliskiej podczerwieni. Grant o łącznej wartości 2,5 mln euro będzie realizowany w Instytucie Chemii Organicznej PAN w latach 2023-2028.

Prof. Gryko realizował aż 4 projekty w konkursach NCN, takich jak MAESTRO, OPUS i aż dwukrotnie w ramach konkursu HARMONIA.

ERC Advanced Grant

Prestiżowe granty ERC wspierają przełomowe badania realizowane w wielu dziedzinach. Projekty ERC przyznawane są zgodnie z zasadą „wysokie ryzyko – wysoki zysk” (High risk – high gain), a jedynym kryterium oceny pomysłów jest ich doskonałość naukowa. W tym roku Europejska Rada ds. Badań Naukowych spośród zgłoszonych 1650 wniosków wybrała 218 projektów w kategorii Advanced Grant i przyznała im finansowanie o łącznej wartości 544 mln euro.

Advanced Grant to konkurs dla doświadczonych naukowców, o uznanym dorobku. Laureaci to osoby aktywne naukowo, które mogą wykazać się znaczącymi dokonaniami w ostatniej dekadzie. ERC zapewnia liderom niezależność naukową, co oznacza, że finansowanie przyznane zostaje na badania tego konkretnego naukowca i w razie konieczności zmiany instytucji badawczej, grant podąża za nim.

W zeszłorocznej edycji konkursu ERC Advanced granty otrzymali prof. Andrzej Indrzejczak z Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. Wojciech Knap z Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. Obaj badacze także należą do grona grantobiorców NCN.