śr., 29/03/2023 - 14:54
Kod CSS i JS

Dr inż. Radosław Swadźba z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego to kolejny laureat konkursu Weave-UNISONO w edycji 2022. Na badania realizowane we współpracy z partnerami z Polski i Niemiec otrzyma od NCN ponad 964 tys. złotych.

Finansowane badania będą dotyczyć sposobów wytwarzania nanolaminatowych powłok z materiałów typu MAX z wykorzystaniem różnych metod fizycznego osadzania z fazy gazowej. Materiały typu MAX to nowa grupa materiałów, które wypełniają lukę między materiałami ceramicznymi a metalami ze względu na ich korzystne właściwości, takie jak odporność na szoki termiczne, utlenianie i korozję w połączeniu z korzystną wytrzymałością na zmęczenie i pełzanie. Z tego powodu mają one znaczny potencjał do zastosowań w środowiskach o wysokiej temperaturze, np. jako powłoki ochronne na elementy turbin stacjonarnych i lotniczych. W ramach projektu naukowcy wykorzystają metody dostępne w partnerskich instytucjach w Polsce i w Niemczech: na Politechnice Śląskiej oraz w niemieckim RWTH Aachen University. Sprawdzą też, jak przebiega degradacja wytworzonych powłok w wysokiej temperaturze i atmosferze zawierającej parę wodną.

Weave-UNISONO

Konkurs Weave-UNISONO to efekt wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Został ogłoszony w celu uproszczenia procedur składania i selekcji projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich.

Wyłanianie laureatów opiera się na procedurze agencji wiodącej – Lead Agency Procedure (LAP), w myśl której tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku, pozostali partnerzy akceptują wyniki tej oceny.

W ramach programu Weave partnerskie zespoły badawcze składają wnioski o finansowanie równolegle do lead agency oraz do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie. Wspólny projekt musi zawierać spójne plany badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej.

Konkurs Weave-UNISONO jest otwarty w trybie ciągłym. Zachęcamy zespoły pragnące podjąć współpracę z partnerami z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga oraz Belgii-Flandrii do zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego i składania wniosków.