pt., 31/03/2023 - 15:07
Kod CSS i JS

Zapraszamy na webinar szkoleniowy z zakresu zarządzania danymi badawczymi w projektach NCN.

Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Podczas webinaru zostaną przybliżone następujące zagadnienia: 

  • Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu
  • Dlaczego ważne jest zapewnienie otwartego dostępu do danych badawczych
  • Struktura Planu Zarządzania Danymi (ang. Data Management Plan, DMP) stanowiącego część wniosku o finansowanie projektów przez NCN
  • Jak przebiega proces oceny Planów Zarządzania Danymi i raportu końcowego z realizacji Planu Zarządzania Danymi w NCN

Szkolenie poprowadzi Natalia Galica, główny specjalista ds. otwartej nauki.

Aktualizacja z dnia 5 kwietnia 2023 r.: ze względu na osiągnięcie maksymalnego limitu uczestników, rejestracja na webinarium została zamknięta. 

Potwierdzenie udziału zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń. Zwracamy uwagę, że samo wysłanie zgłoszenia na webinar nie stanowi potwierdzenia udziału. Przy rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.