czw., 06/04/2023 - 10:00
Kod CSS i JS

Naukowcy, interesariusze ze świata nauki, kultury i biznesu oraz pracownicy finansujący badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych spotkają się w Tallinie, Estonii podczas konferencji organizowanej przez sieć CHANSE.

W konferencji, która odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2023, w Tallinnie wezmą udział przedstawiciele projektów finansowanych w konkursie CHANSE Transformations - Social and Cultural Dynamics in the Digital Age, reprezentanci Komisji Europejskiej, pracownicy agencji współtworzących sieć oraz interesariusze ze świata nauki, kultury i biznesu. Konferencję otworzą wystąpienia prof. Marju Lauristin z Uniwersytetu w Tartu i dr. Tarasa Fedirko z Uniwersytetu w Glasgow.

Celem wydarzenia jest stworzenie wyjątkowej przestrzeni dla międzynarodowych zespołów naukowych – laureatów konkursu CHANSE Transformations – na wymianę wzajemnych doświadczeń badawczych. Dodatkowo uczestnicy konferencji będą mieli okazję do wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych poświęconych sztucznej inteligencji oraz sytuacji humanistyki w epoce cyfrowej, a także warsztacie poświęconym wymianie wiedzy (tzw. Knowledge Exchange) między naukowcami a przedstawicielami biznesu, świata kultury czy organizacji pozarządowych.

Szczegóły dotyczące konferencji można znaleźć na stronie programu.

CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) to program odpowiadający na wyzwania społeczne i kulturowe w Europie. Inicjatywa ta, koordynowana przez NCN, jest realizowana przez 27 europejskich organizacji finansujących badania naukowe. Głównym celem programu jest finansowanie projektów dotyczących zmian społecznych i kulturowych w epoce cyfrowej.

Strona programu CHANSE

Kontakt

monika.hunka@ncn.gov.pl; chanse@ncn.gov.pl