pon., 24/04/2023 - 12:46
Kod CSS i JS

Znamy projekt zatwierdzony do finansowania w konkursie ARTIQ, wspólnym przedsięwzięciu Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  Centrum Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI) powstanie na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a liderem CD AI będzie  naukowiec z Indii, Ayan Seal. Ayan Seal od 2014 roku pracuje jako adiunkt w The Institute of Information Technology, Design and Manufacturing w Jabalpur. Teraz przyjedzie do Krakowa, aby prowadzić badania  dotyczące integracji wnioskowania, uczenia się, optymalizacji i interpretacji w celu przyspieszonej komercjalizacji inteligentnych systemów oprogramowania nowej generacji.

Liderem CD AI mogła zostać osoba, która uzyskała stopień doktora do 8 lat przed  terminem rozpoczęcia naboru, ma międzynarodowe doświadczenie i osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji, w tym sukcesy w komercjalizacji i współpracy z biznesem. Ponadto w ciągu dwóch lat przed datą zamknięcia naboru wniosków osoba ta nie mogła mieszkać, pracować, studiować ani kierować grantem w Polsce.

Sztuczna inteligencja uznawana jest za jedną z najważniejszych technologii przyszłości, a działania na rzecz jej rozwoju są jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Celem przedsięwzięcia NCN i NCBR jest zwiększenie potencjału naszego kraju w tej dziedzinie poprzez utworzenie w Polsce Centrów Doskonałości w zakresie sztucznej inteligencji.

Badania podstawowe prowadzone w ramach zwycięskiego projektu będą finansowane przez NCN, a wydatki na badania stosowane i zakładanie spółek będą finansowane przez NCBR.