śr., 26/04/2023 - 15:20
Kod CSS i JS

26 maja 2023 r. zostaną ogłoszone nowe konkursy na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu humanistyki i nauk społecznych:

Informacje na temat konkursów

Szczegółowe opisy tematyki konkursu w języku angielskim znajdują się poniżej:

Konkurs Crisis - Perspectives from the Humanitiestheme description

Konkurs Enhancing well-being for the futuretheme description

Zespół projektowy: złożony z co najmniej 4 partnerów i nie więcej niż 6 z 4 lub więcej (maksymalnie 6) państw biorących udział w konkursie, kwalifikujących się do otrzymania środków z instytucji finansujących dany konkurs.

Czas trwania projektu: 24-36 miesięcy.

Maksymalny budżet jednego międzynarodowego projektu: 1 500 000 euro.

Przewidywany harmonogram konkursów

Oficjalne ogłoszenie konkursu oraz uruchomienie internetowego systemu składania wniosków: 26 maja 2023 r.

Termin składania wniosków skróconych: 21 września 2023 r., g. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Termin składania pełnych wniosków (dla wnioskodawców zakwalifikowanych do II etapu konkursu): 26 marca 2024 r., g. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Ogłoszenie wyników: październik/listopad 2024 r.

Rozpoczęcie finansowania projektów: koniec 2024 r./ początek 2025 r.

Kraje biorące udział w konkursach

Crisis - Perspectives from the Humanities: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy*, Dania*, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania

Enhancing well-being for the future: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy*, Estonia, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania

*Uczestnictwo krajów oznaczonych gwiazdką, a także udział Francji, zostanie potwierdzone w oficjalnym ogłoszeniu konkursu 26 maja 2023 r.

Narzędzie umożliwiające wyszukiwanie partnerów

Naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do skorzystania z narzędzia do wyszukiwania partnerów do wspólnych projektów (tzw. Partner Search Tool). Zapraszamy do przeglądania ofert i zamieszczania własnych propozycji współpracy.

Zapowiedź tematów konkursów ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnych ogłoszeń.

Kontakt

Konkurs Crisis - Perspectives from the Humanities:  crisis@ncn.gov.pl

Konkurs Enhancing well-being for the future:  wellbeing@ncn.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program CHANSE otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 101004509.