pon., 08/05/2023 - 13:19
Kod CSS i JS

Prof. dr hab. Katarzyna Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymała grant Proof of Concept Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w wysokości 150 tys. euro. To pierwszy taki grant w polskiej humanistyce.

W ramach grantu PoC badaczka opracuje międzynarodowy program edukacyjny przygotowujący młodzież szkolną do wyzwań współczesności poprzez nowatorskie wykorzystanie greckiej i rzymskiej mitologii jako narzędzia dialogu. Ma on zachęcić młodych ludzi do samodzielnego poszukiwania wiedzy, uwrażliwiając ich na lokalne i globalne dziedzictwo oraz ucząc zasad komunikacji i szacunku dla różnych kultur. Opracowany program zostanie wydany w postaci podręcznika w wolnym dostępie, z wersją interaktywną. W jego przygotowaniu pod kierunkiem prof. Marciniak będą uczestniczyli eksperci z Europy, Afryki, Azji, obu Ameryk, Australii i Nowej Zelandii. Podstawą do stworzenia programu będą wyniki uzyskane przez prof. Marciniak w ramach zrealizowanego wcześniej grantu ERC Consolidator.  

Prof. Katarzyna Marciniak jest filologiem klasycznym oraz italianistką, stworzyła wielokrotnie nagradzany międzynarodowy program badań nad recepcją antyku w kulturze dziecięcej i młodzieżowej, zajmuje się popularyzacją antyku.

Granty Proof of Concept o wartości 150 tys. EUR są dostępne dla naukowców, którzy już wcześniej realizowali przynajmniej jeden grant ERC. Umożliwiają zastosowanie wypracowanych narzędzi w praktyce oraz komercjalizację wyników badań. Prof. Katarzyna Marciniak jako jedyna Polka znalazła się wśród 66 laureatów grantów PoC ostatniej edycji.