śr., 31/05/2023 - 14:08
Kod CSS i JS

Dr hab. Piotr Sankowski, profesor w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, prezes IDEAS NCBR otrzymał Proof of Concept Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

Fot. Michał Niewdana, uroczystość wręczenia Nagrody NCN 2018Fot. Michał Niewdana, uroczystość wręczenia Nagrody NCN 2018

To już czwarty grant ERC przyznany prof. Sankowskiemu. W 2010 roku otrzymał ERC Starting Independent Researcher Grant, w 2015 – ERC Proof of Concept Grant, zaś w 2017 – ERC Consolidator Grant.

W ramach zwycięskiego projektu EXALT (EXplainable ALgorithmic Tools) naukowiec wraz z zespołem zajmie się badaniami podstawowymi z obszaru Explainable AI, czyli objaśniania, w jaki sposób algorytmy podejmują decyzje. Założeniem jest stworzenie biblioteki danych, która posłuży innym twórcom do konstruowania doskonalszych rozwiązań AI.

Zainteresowania badawcze prof. Sankowskiego koncentrują się na algorytmice, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmicznej analizy grafów i algorytmów analizy danych. Badacz w 2018 r. znalazł się w gronie trojga laureatów Nagrody Narodowego Centrum Nauki, najbardziej prestiżowego wyróżnienia dla młodych naukowców pracujących w Polsce. Został wyróżniony za fundamentalne wyniki w dziedzinie algorytmów grafowych, zwłaszcza w zakresie znajdowania skojarzeń w grafach.  Prof. Sankowski kierował lub kieruje również dwoma grantami NCN

Granty Proof of Concept o wartości 150 tys. euro są dostępne dla naukowców, którzy już wcześniej realizowali przynajmniej jeden grant ERC. Umożliwiają zastosowanie wypracowanych narzędzi w praktyce oraz komercjalizację wyników badań. Do tej pory wyróżnienie zostało przyznane czterem polskim naukowcom (dwa granty dla prof. Magdaleny Król – 2020 i 2022 r., po jednym dla dr. hab. Piotra Sankowskiego – 2015, prof. Janusza Bujnickiego – 2012 i prof. Katarzyny Marciniak – 2023).