pon., 16/10/2023 - 12:30
Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w EOSC Festival – the National Tripartite Event Poland. Jednym z kluczowych zagadnień, które zostaną poruszone w czasie tegorocznego festiwalu jest stanowisko tzw. Widening Countries wobec przyszłości Europejskiej Chmury Otwartej Nauki (ang. European Open Science Cloud – EOSC).

Wydarzenie odbędzie się w siedzibie NCN w Krakowie, od 6 do 7 listopada 2023 r. Pierwszy dzień będzie również transmitowany online.

Festiwal EOSC związany jest z udziałem Narodowego Centrum Nauki w inicjatywie European Open Science Cloud (EOSC), w tym w  roli krajowego przedstawiciela w Stowarzyszeniu EOSC, i ma na celu:

 • prezentację Europejskiej Chmury Otwartej Nauki; 
 • wzmocnienie współpracy i dialogu pomiędzy kluczowymi interesariuszami Europejskiej Chmury Otwartej Nauki (EOSC) w kraju i regionie;   
 • rozwinięcie dyskusji nad strategicznymi kierunkami rozwoju EOSC;
 • zwiększenie widoczności EOSC w Polsce, między innymi poprzez informowanie krajowego środowiska naukowego o wdrażaniu EOSC w Polsce.   

  Uroczyste otwarcie wydarzenia odbędzie się 6 listopada  2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Narodowego Centrum Nauki przy ul. Twardowskiego 16 w Krakowie.

Skrócony program

Poniedziałek, 6 listopada, godz. 11:00-18:00

 • Przywitanie i wprowadzenie do pierwszego dnia Festiwalu
 • Polityki otwartej nauki w Polsce i trójstronne zarządzanie EOSC // Polish Open Science Policy and the  EOSC Tripartite Governance
 • EOSC w Polsce // EOSC Landscape in Poland
 • EOSC i polityki otwartej nauki w Polsce: priorytety i wdrażanie // EOSC and Open Science Policies: priorities and implementation
 • Przyszłość EOSC // The future of EOSC

Transmisja online

Transmisja online cz. 2

Wtorek, 7 listopada, godz.10:00-15:00

 • Przywitanie i wprowadzenie do drugiego dnia Festiwalu
 • Kluczowe wyzwania związane z wdrażaniem EOSC w Widening Countries  // The key challenges of EOSC in the Widening Countries
 • Sieć EOSC Polska: Polskie instytucje wobec przyszłości EOSC // EOSC Poland Network: Polish institutions towards the future of EOSC

 


Kontakt

Zespół ds. Otwartej Nauki, email: otwarta.nauka@ncn.gov.pl