wt., 05/12/2023 - 11:00
Kod CSS i JS

W siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie odbyła się konferencja promująca program Badania Podstawowe finansowany w ramach III edycji funduszy norweskich i EOG. Tegoroczne wydarzenie poświęcone było naukom humanistycznym i społecznym.

Zorganizowana przez Narodowe Centrum Nauki konferencja zgromadziła cenionych badaczy, innowatorów i interesariuszy z Polski i Norwegii, tworząc platformę do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą.

Wymiana idei i dzielenie się wiedzą między badaczami o różnych doświadczeniach stanowi fundament dla rozwoju wiedzy – podkreślił dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN, podczas otwarcia konferencji. Siv Haugan, przedstawicielka Research Council of Norway, instytucji przedstawicielskiej Darczyńców w programie Badania podstawowe, podczas swojego wystąpienia dodała, że nauki społeczne i humanistyczne są ważnym i docenianym przez Darczyńców obszarem badawczym i przedstawiła możliwości ich finansowania w ramach programu Horizon Europe.

W trakcie konferencji swoje projekty badawcze i uzyskane wyniki prezentowały zespoły projektowe i indywidualni naukowcy z polskich i norweskich ośrodków akademickich, realizujący granty w ramach konkursów GRIEG, POLS oraz IDEALAB. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się na przykład, jak sieci społeczne działające online mogą wspierać zbiorową odporność na dezinformację, posłuchać o aktywizmie kobiet i jego moralnych oraz kulturowych podstawach na przykładzie społeczeństwa Kurdystanu oraz o tym, jak można połączyć psychologię i nauki o rozwoju społecznym, aby zbadać relację między ludowymi teoriami rozwoju społecznego a pojęciem idealnego dobrostanu.

Częścią wydarzenia był panel ekspertów pt. Social Transformations in the Age of Polarization moderowany przez prof. Ninę Witoszek z University of Oslo. W trakcie dyskusji rozmawiano o wyzwaniach pojawiających się w obliczu narastającej polaryzacji społecznej, dzieląc się spostrzeżeniami i proponując strategie działania.

Ekspertami w panelu byli badacze realizujący polsko-norweskie projekty w ramach konkursu GRIEG – dr Katarzyna Jaśko z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS oraz dr Paweł Marczewski z Fundacji im. Stefana Batorego, operatora programu Aktywni Obywatele w ramach III edycji funduszy norweskich i EOG. Paneliści przedstawili wyniki projektów nawiązujące do tematyki wyzwań społecznych w dobie polaryzacji, w toku dyskusji wypracowano wnioski:

  • rozumienie polaryzacji: paneliści podkreślali konieczność zrozumienia wieloaspektowego charakteru polaryzacji społeczeństw, z uwzględnieniem złożonego oddziaływania tego zjawiska na stan społeczeństw, zarówno w kontekście lokalnym, jak i globalnym;
  • dialog i empatia: panel zwrócił uwagę na potrzebę prowadzenia dialogu społecznego na każdym etapie podejmowania decyzji mających wpływ na funkcjonowanie społeczeństw, w tym również konieczność dążenia do inkluzywności obejmującej różnorodne punkty widzenia, oraz kultywowania empatii jako kluczowych narzędzi w łagodzeniu polaryzacji.

Prof. Nina Witoszek, moderatorka panelu podkreśliła również istotną rolę badań i edukacji w rozwiązywaniu wyzwań cywilizacyjnych w coraz bardziej zróżnicowanym świecie.

Konferencja odbyła się 16 listopada w Krakowie. Nagranie z transmisji wydarzenia jest dostępne online.

O Funduszach Norweskich i EOG

Fundusze Norweskie i EOG to środki finansowe pochodzące z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, mające na celu redukcję nierówności społecznych i ekonomicznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz wzmocnienie bilateralnych relacji z 15 krajami-beneficjentami w Europie Środkowej i Południowej.

Szczegółowe informacje o programie, projektach i planach dalszej współpracy między naukowcami można znaleźć w nagraniu z konferencji.

Galeria zdjęć

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie