wt., 12/07/2011 - 15:14

Rada Narodowego Centrum Nauki zwiększyła pulę środków przeznaczonych na trzy z pięciu ogłoszonych w 2011 roku konkursów na finansowanie projektów badawczych z zakresu badań podstawowych. W ramach tych konkursów polscy naukowcy otrzymają łącznie ponad 450 mln zł zamiast wcześniej planowanych 250 mln zł.

Dodatkowe środki zostaną rozdzielone pomiędzy badaczy, którzy do 17 czerwca złożyli wnioski w ramach trzech ogłoszonych w marcu 2011 przez Narodowe Centrum Nauki konkursów na finansowanie projektów badawczych.

Na wsparcie badań podstawowych przeznaczono:

  1. w konkursie na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów: 276,5 mln zł, zamiast planowanych 184 mln zł;
  2. w konkursie dla osób rozpoczynających karierę naukową, posiadających stopień naukowy doktora: 113 mln zł, zamiast planowanych 50 mln zł;
  3. w konkursie dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora: ponad 62 mln zł zamiast pierwotnie planowanych 16 mln zł.

W ramach konkursów, do których nabór wniosków zamknięto 17 czerwca 2011 r., do NCN wpłynęło niemal 8 tysięcy zgłoszeń. Według statystyk, o każdy milion złotych dostępnych w czterech konkursach ogłoszonych w marcu ubiegało się średnio 26 wniosków. Po decyzji Rady w sprawie zwiększenia środków, na każdy milion złotych przypada niespełna 16 wniosków.