22 lipca 2014 r.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SYMFONIA 3 na międzydziedzinowe projekty badawcze, ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2014 r. Ostateczna lista rankingowa jest wynikiem obrad Zespołu Ekspertów oraz negocjacji kosztorysów.

Lista rankingowa

  • Konkurs: SYMFONIA 3
  • Koordynatorzy: dr Marcin Liana, dr Jakub Gadek, dr hab. Wojciech Sowa
  • Data ogłoszenia konkursu: 15 grudnia 2014 r.
LP - oznacza pozycję na liście rankingowej
Lp. Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Środki wnioskowane (PLN) Środki przyznane (PLN)
1 Mechanizmy farmakoterapeutyczne, markery spektroskopowe, i nanomechanika dysfunkcyjnego śródbłonka w stłuszczeniu wątroby i w niewydolności serca; w poszukiwaniu narządowej specyficzności prof. dr hab. Stefan Karol Chłopicki Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET); Pracownia Farmakologii Doświadczalnej Śródbłonka; Uniwersytet Jagielloński; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET); Pracownia Spektroskopii Ramanowskiej 6 996 680 6 450 560
2 Optymalizacja złożonych biokompatybilnych rusztowań opartych o grafen oraz zdefiniowane populacje komórek macierzystych dla celów regeneracji tkanek dr hab. Ewa Katarzyna Zuba-Surma Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych 4 988 400 4 758 000
3 Wpływ procesów fizycznych oraz substancji pomocniczych na charakterystykę właściwości substancji leczniczych trudno rozpuszczalnych w wodzie prof. dr hab. Marian Wilhelm Paluch Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum; Wydział Farmaceutyczny 5 605 000 5 097 000
4 Zanieczyszczenia powietrza a choroby autoimmunologiczne: rola wielofazowej chemii nieorganicznej prof. dr hab. Rudi van Eldik Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii; Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum; Wydział Lekarski; Instytut Farmakologii PAN 6 960 560 6 650 160
5 Atlas obszarów regulatorowych specyficznych dla mózgu ludzkiego - nowe narzędzie odkrywania ścieżek powodujących wybrane choroby mózgu dr Bartosz Wilczyński Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki; Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN; Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk 6 842 014 6 070 414
6 Oligopodalne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru - nowy materiał dla bionanotechnologii prof. dr hab. Zbigniew Jan Leśnikowski Instytut Biologii Medycznej PAN; Instytut - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk 3 430 080 3 430 080

Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych i zakwalifikowanych do finansowania.

Liczba wniosków złożonych Liczba wniosków w I etapie liczba wniosków w II etapie Liczba wniosków finansowanych Współczynnik sukcesu
62 54 11 6 9,68%