Wyniki konkursu SYMFONIA 3


22 lipca 2014 r.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SYMFONIA 3 na międzydziedzinowe projekty badawcze, ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2014 r. Ostateczna lista rankingowa jest wynikiem obrad Zespołu Ekspertów oraz negocjacji kosztorysów.

Lista rankingowa

  • Konkurs: SYMFONIA 3
  • Koordynatorzy: dr Marcin Liana, dr Jakub Gadek, dr hab. Wojciech Sowa
  • Data ogłoszenia konkursu: 15 grudnia 2014 r.
LP - oznacza pozycję na liście rankingowej
Lp.Tytuł projektuKierownik projektuNazwa podmiotuŚrodki wnioskowane (PLN)Środki przyznane (PLN)
1Mechanizmy farmakoterapeutyczne, markery spektroskopowe, i nanomechanika dysfunkcyjnego śródbłonka w stłuszczeniu wątroby i w niewydolności serca; w poszukiwaniu narządowej specyficznościprof. dr hab. Stefan Karol ChłopickiUniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET); Pracownia Farmakologii Doświadczalnej Śródbłonka; Uniwersytet Jagielloński; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET); Pracownia Spektroskopii Ramanowskiej6 996 6806 450 560
2Optymalizacja złożonych biokompatybilnych rusztowań opartych o grafen oraz zdefiniowane populacje komórek macierzystych dla celów regeneracji tkanekdr hab. Ewa Katarzyna Zuba-SurmaUniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych4 988 4004 758 000
3Wpływ procesów fizycznych oraz substancji pomocniczych na charakterystykę właściwości substancji leczniczych trudno rozpuszczalnych w wodzieprof. dr hab. Marian Wilhelm PaluchUniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum; Wydział Farmaceutyczny5 605 0005 097 000
4Zanieczyszczenia powietrza a choroby autoimmunologiczne: rola wielofazowej chemii nieorganicznejprof. dr hab. Rudi van EldikUniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii; Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum; Wydział Lekarski; Instytut Farmakologii PAN6 960 5606 650 160
5Atlas obszarów regulatorowych specyficznych dla mózgu ludzkiego - nowe narzędzie odkrywania ścieżek powodujących wybrane choroby mózgudr Bartosz WilczyńskiUniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki; Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN; Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk6 842 0146 070 414
6Oligopodalne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru - nowy materiał dla bionanotechnologiiprof. dr hab. Zbigniew Jan LeśnikowskiInstytut Biologii Medycznej PAN; Instytut - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk3 430 0803 430 080

Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych i zakwalifikowanych do finansowania.

Liczba wniosków złożonychLiczba wniosków w I etapieliczba wniosków w II etapieLiczba wniosków finansowanychWspółczynnik sukcesu
62541169,68%