Wyniki konkursu SYMFONIA 4


21 lipca 2016 r.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SYMFONIA 4 na międzydziedzinowe projekty badawcze, ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2015 r. Ostateczna lista rankingowa jest wynikiem obrad Zespołu Ekspertów oraz negocjacji kosztorysów.

Lista rankingowa

  • Konkurs: SYMFONIA 4
  • Koordynatorzy: dr Marcin Liana, dr hab. Wojciech Sowa, dr Szymon Walczak
  • Data ogłoszenia konkursu: 15 grudnia 2015 r.
LP - oznacza pozycję na liście rankingowej
Lp.Tytuł projektuKierownik projektuNazwa podmiotuPrzyznane środki (PLN)
1Produkcja nanoobiektów o geometrii niewystepujacej w przyrodzieprof. dr Jonathan Gardiner HeddleUniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego6 596 736
2Trójwymiarowe Peptydowo-Organiczne Szkielety Supramolekularnedr hab. Agnieszka SzumnaInstytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk,4 109 100
3Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej prof. dr hab. Przemysław UrbańczykUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych2 678 264
4Attosekundy w biologii, chemii i fizyce: nowe eksperymentalne i teoretyczne oblicze prof. dr hab. Robert MoszyńskiUniwersytet Warszawski, Wydział Chemii4 301 200
5W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej mózguprof. dr hab. inż. Andrzej Stanisław CichockiUniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej4 824 800

Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych i zakwalifikowanych do finansowania.

Liczba wniosków
złożonychw I etapiew II etapiefinansowanych
3831105