21 lipca 2016 r.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SYMFONIA 4 na międzydziedzinowe projekty badawcze, ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2015 r. Ostateczna lista rankingowa jest wynikiem obrad Zespołu Ekspertów oraz negocjacji kosztorysów.

Lista rankingowa

  • Konkurs: SYMFONIA 4
  • Koordynatorzy: dr Marcin Liana, dr hab. Wojciech Sowa, dr Szymon Walczak
  • Data ogłoszenia konkursu: 15 grudnia 2015 r.
LP - oznacza pozycję na liście rankingowej
Lp. Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
1 Produkcja nanoobiektów o geometrii niewystepujacej w przyrodzie prof. dr Jonathan Gardiner Heddle Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 6 596 736
2 Trójwymiarowe Peptydowo-Organiczne Szkielety Supramolekularne dr hab. Agnieszka Szumna Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, 4 109 100
3 Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych 2 678 264
4 Attosekundy w biologii, chemii i fizyce: nowe eksperymentalne i teoretyczne oblicze prof. dr hab. Robert Moszyński Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii 4 301 200
5 W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej mózgu prof. dr hab. inż. Andrzej Stanisław Cichocki Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 4 824 800

Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych i zakwalifikowanych do finansowania.

Liczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
3831105