31 lipca 2019 r.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 14 grudnia 2018 r.:

  • ETIUDA 7 – na stypendia doktorskie
  • SONATINA 3 – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • UWERTURA 3 – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiednią grupę nauk.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6

Konkurs, panel:


Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.

Konkurs:

PanelLiczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
HS1331316745
NZ1071076349
ST1411408665
Suma381378216159
PanelLiczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
HS79763020
NZ50472614
ST61583216
Suma1901818850
PanelLiczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
HS9731
NZ440
ST8854
Suma211985

Dalsze postępowanie

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.