Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listę projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ALPHORN, na polsko-szwajcarskie projekty badawcze, ogłoszonego przez NCN w dniu 1 lipca 2019 r.

  • ALPHORN
  • Grupa: HSNZ, ST
  • Koordynator: dr Aneta Pazik, dr Anna Wieczorek, dr Anna Wiktor
  • Data ogłoszenia konkursu: 1 lipca 2019 r.
Załączone opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie opublikowane wraz z listą projektów.
Tytuł projektu (Panel) Kierownik projektu Nazwa podmiotu Kierownik zagraniczny Nazwa podmiotu zagranicznego Przyznane środki (PLN)
Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli (ST 2) prof. dr hab. inż. Janusz Andrzej Hołyst Politechnika Warszawska Frank Schweitzer ETH Zürich - ETHZ 1 503 386
Metaliczne anody w sodowych stałych ogniwach elektrochemicznych (ST 5) prof. dr hab. inż. Zbigniew Łodziana Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk Arndt Remhof  University of Geneva, Laboratory of Crystallography 816 600
Interakcje związków bioaktywnych z nośnikami podczas procesu suszenia soków owocowych (NZ 9) dr hab. Anna Olga Michalska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wilfried Andlauer HES-SO Valais-Wallis, University of Applied Sciences, Sion 1 176 108
Połączenie modeli i danych w celu wzbogaconej oceny stanu technicznego konstrukcji (ST 8) prof. dr hab. inż. Wiesław Mieczysław Ostachowicz Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk Eleni Chatz Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zurich) 904 620
Skalowanie przestrzenne u dzieci i dorosłych: Rola modalności percepcyjnej, doświadczenia wizualnego i stylu poznawczego (HS 6) dr Magdalena Marta Szubielska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wenke Möhring Universität Basel - BS 610 348

Lista jest alfabetyczna, wg nazwiska kierownika projektu


Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych i zakwalifikowanych do finansowania.

Panel Liczba wniosków
złożonych w ocenie merytorycznej finansowanych
HS 4 2 1
NZ 12 8 1
ST 14 12 3
Suma 30 22 5

Dalsze postępowanie

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.