Kod CSS i JS

26 listopada 2021 r.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2021 r.:

  • OPUS 21 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 20 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora,

W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6

Konkurs:

Panel:

Panel:

 

Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.

Konkurs:

Panel Liczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
HS1 49 48 19 11
HS2 119 118 32 16
HS3 130 128 50 24
HS4 166 148 41 25
HS5 172 166 66 28
HS6 126 124 35 16
HS suma 762 732 243 120
NZ1 35 35 15 9
NZ2 39 37 12 8
NZ3 60 59 19 10
NZ4 44 43 12 6
NZ5 115 114 30 20
NZ6 55 53 18 12
NZ7 131 124 41 23
NZ8 93 89 29 18
NZ9 180 176 60 33
NZ suma 752 730 236 139
ST1 42 42 16 9
ST2 41 41 20 9
ST3 34 33 15 9
ST4 118 116 39 23
ST5 181 181 59 30
ST6 47 45 12 8
ST7 51 51 17 10
ST8 137 130 43 27
ST9 25 24 10 6
ST10 124 122 50 27
ST suma 800 785 281 158
Panel Liczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
HS1 46 44 24 16
HS2 156 153 31 17
HS3 104 104 38 23
HS4 113 102 30 23
HS5 148 146 49 24
HS6 169 169 68 32
HS suma 736 718 240 135
NZ1 39 39 16 11
NZ2 41 40 20 12
NZ3 71 67 27 18
NZ4 52 51 19 13
NZ5 137 130 48 26
NZ6 47 46 17 13
NZ7 116 111 42 26
NZ8 65 65 26 16
NZ9 166 160 62 40
NZ suma 734 709 277 175
ST1 31 29 18 11
ST2 45 44 23 14
ST3 23 22 13 7
ST4 125 124 47 31
ST5 172 169 70 35
ST6 42 42 19 11
ST7 55 54 22 16
ST8 132 119 46 28
ST9 16 16 8 5
ST10 106 104 41 27
ST suma 747 723 307 185

Dalsze postępowanie

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. Decyzje dyrektora NCN dla wniosków niezakwalifikowanych są na bieżąco rozsyłane drogą elektroniczną, wysyłka decyzji dla wniosków zakwalifikowanych nastąpi w terminie późniejszym.