Kod CSS i JS

18 maja 2023 r.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów rekomendowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2022 r.:

  • OPUS 24 – konkurs na projekty badawcze,
  • SONATA 18 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6

Konkurs:

Panel:

Panel:

 

Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i rekomendowanych do finansowania.

Konkurs:

Panel Liczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie rekomendowanych do finansowania
HS1 49 49 18 7
HS2 86 84 38 8
HS3 88 87 35 10
HS4 121 120 31 15
HS5 109 106 35 7
HS6 86 84 21 8
HS suma 539 530 178 55
NZ1 51 51 19 6
NZ2 29 26 9 3
NZ3 56 55 16 7
NZ4 56 55 16 6
NZ5 101 98 32 11
NZ6 47 47 15 5
NZ7 101 99 31 12
NZ8 75 75 21 10
NZ9 147 146 46 16
NZ suma 663 652 205 76
ST1 31 31 13 6
ST2 37 37 12 6
ST3 33 33 11 5
ST4 86 85 28 10
ST5 165 162 47 18
ST6 37 37 10 5
ST7 50 49 19 7
ST8 156 154 50 20
ST9 19 19 8 2
ST10 105 105 33 14
ST suma 719 712 231 93
Panel Liczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie rekomendowanych do finansowania
HS1 26 26 12 3
HS2 60 60 18 6
HS3 37 37 25 7
HS4 58 58 20 9
HS5 53 53 22 6
HS6 47 47 17 6
HS suma 281 281 114 37
NZ1 28 28 10 3
NZ2 15 15 6 2
NZ3 38 36 12 5
NZ4 18 18 5 1
NZ5 44 43 12 4
NZ6 35 35 10 3
NZ7 71 71 26 9
NZ8 36 36 12 5
NZ9 78 75 24 9
NZ suma 363 357 117 41
ST1 21 21 8 4
ST2 24 24 8 3
ST3 26 26 7 3
ST4 92 92 28 11
ST5 114 114 40 15
ST6 17 17 8 5
ST7 27 27 9 3
ST8 79 79 35 11
ST9 11 10 3 2
ST10 39 39 14 4
ST suma 450 449 160 61

Dalsze postępowanie

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. Decyzje dyrektora NCN są na bieżąco rozsyłane drogą elektroniczną.