Kod CSS i JS

24 maja 2024 r. (aktualizacja dla projektów OPUS LAP: 12 lipca 2024 r.)

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2023 r.:

  • OPUS 26 – konkurs na projekty badawcze,
  • SONATA 19 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6

Konkurs:

Panel:

Panel:

Panel:

Panel:

 

Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.

Konkurs:

Panel Liczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
HS1 42 42 13 10
HS2 79 78 22 16
HS3 60 59 19 9
HS4 101 100 21 16
HS5 86 85 18 12
HS6 69 66 20 12
HS suma 437 430 113 75
NZ1 42 42 9 6
NZ2 30 29 7 4
NZ3 45 44 11 5
NZ4 58 54 10 8
NZ5 103 101 27 11
NZ6 34 33 7 5
NZ7 118 115 33 20
NZ8 75 75 14 12
NZ9 126 124 31 20
NZ suma 631 617 149 91
ST1 35 34 13 8
ST2 34 37 10 6
ST3 25 25 6 5
ST4 75 74 23 9
ST5 103 103 26 14
ST6 47 47 12 8
ST7 42 42 11 5
ST8 118 114 31 18
ST9 18 17 7 4
ST10 85 84 26 16
ST11 87 85 24 8
ST suma 669 662 189 101
Panel Liczba wniosków
złożonych w I etapie w II etapie finansowanych
HS1 19 19 10 4
HS2 68 68 19 16
HS3 45 43 15 7
HS4 47 47 10 9
HS5 58 58 18 13
HS6 43 43 21 9
HS suma 280 278 93 58
NZ1 17 17 5 3
NZ2 27 27 7 5
NZ3 29 29 6 5
NZ4 26 26 5 4
NZ5 66 64 14 8
NZ6 25 25 9 5
NZ7 93 93 33 14
NZ8 36 35 7 6
NZ9 73 73 21 11
NZ suma 392 389 107 61
ST1 23 22 7 6
ST2 26 26 7 6
ST3 25 25 11 5
ST4 68 68 18 13
ST5 93 91 27 17
ST6 21 21 7 4
ST7 15 15 6 4
ST8 69 68 14 13
ST9 14 14 7 4
ST10 51 48 16 12
ST11 71 70 17 15
ST suma 476 468 137 99

Dalsze postępowanie

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. Decyzje dyrektora NCN są na bieżąco rozsyłane drogą elektroniczną.