Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listę projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu BEETHOVEN LIFE 1 na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk o życiu, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie, ogłoszonego przez NCN w dniu 14 września 2018 r. Uzasadnienia oceny są dostępne w systemie OSF.

Lista nagrodzonych projektów

  • Konkurs: BEETHOVEN LIFE
  • Koordynator:dr Anna Wiktor, dr Małgorzata Hasiec
  • Data ogłoszenia konkursu: 14 września 2018 r.

Środki przyznane (PLN)

Lp Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki finansowe (PLN)
1 Nowe polimerowe nanocząstki do przenoszenia kwasów nukleinowych w leczeniu chorób płuc - synteza, analiza toksykologiczna i ocena biologiczno-terapeutyczna prof. dr hab. Maria Jolanta Bryszewska Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 1 039 710
2 Dynamika przestrzennej i czasowej zmienności genomowej Fagus sylvatica prof. dr hab. Jarosław Burczyk Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych 737 780
3 Czy ewolucja pasożytów może wzmocnić efekty globalnego ocieplenia? dr hab. Sławomir Stanisław Cerbin Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii 607 326
4 U1 snRNP i poliadenylacja - nowe powiązania prof. dr hab. Artur Michał Jarmołowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii 1 622 320
5 Poznanie funkcji strigolaktonów w odpowiedzi roślin na stres suszy z wykorzystaniem kolekcji mutantów jęczmienia dr Marek Marzec Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 1 021 103
6 Wpływ wirusowej choroby skrzeli wywoływanej przez wirusa CEV (ang. carp edema virus) na odporność ryb dr Krzysztof Łukasz Rakus Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii 1 138 798
7 Analiza sygnałowej roli O-acetyloseryny w roślinach prof. dr hab. Agnieszka Ewa Sirko Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 1 472 600
8 Struktura i funkcja enzymów glicynowo-rodnikowych katalizujących addycję do fumaranu: biochemia, modelowanie i zastosowanie dr hab. Maciej Szaleniec Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk 1 225 211
9 Kompleks DREAM i NAC - molekularny mechanizm odpowiedzi roślin na stres wywołany czynnikami genotoksycznymi dr Miriam Ewa Szurman-Zubrzycka Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 1 076 775
10 Molekularne podstawy aktywacji wirusów grypy przez transbłonowe proteazy serynowe typu II dr Paweł Zmora Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk 1 506 900