30 kwietnia 2019 r.

Po przeprowadzeniu oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia, Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają drugą część wyników konkursu HARMONIA 10 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowychogłoszonego w dniu 15 czerwca 2018 roku:

Lp. Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
1 Uzyskanie harmonii w działaniu sieci bezprzewodowych korzystających ze wspólnych zasobów radiowych dr hab. inż. Katarzyna Anna Kosek-Szott Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji  409 220